Czym zajmujemy się w wolnych chwilach?
Czytamy i piszemy o tym, co ważne i aktualne.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami dotyczącymi różnych dziedzin prawa:
 
1. Przedawnienie roszczeń z umowy najmu nieruchomości komercyjnych
Artykuł dostępny po zalogowaniu pod adresem:
http://www.zarzadcy.com.pl/ekspercipisza/aktualnosci/Przedawnienie-roszczen-z-umowy-najmu-nieruchomosci-komercyjnych/4590.html
 
2. Kiedy warto wytoczyć powództwo pomimo tego, że roszczenie jest przedawnione?
Artykuł dostępny po zalogowaniu pod adresem:
http://www.zarzadcy.com.pl/ekspercipisza/aktualnosci/kiedy-warto-wytoczyc-powodztwo-pomimo-tego%2C-ze-roszczenie-jest-przedawnione/4628.html
 
3. Fikcyjne doręczenia dokumentów sądowych w UE
http://w-sadzie.wieszjak.pl/postepowanie-sadowe/317322,Fikcyjne-doreczenia-dokumentow-sadowych-w-UE.html
 
4. Utrzymanie czystości i porządku w gminach, czyli kilka słów o rewolucji śmieciowej
Artykuł dostępny po zalogowaniu pod adresem:
http://www.zarzadcy.com.pl/ekspercipisza/aktualnosci/Utrzymanie-czystosci-i-porzadku-w-gminach--czyli-kilka-slow-o-rewolucji-smieciowej/4686.html
 
5. Jak przedawniają się roszczenia z umowy najmu lokali użytkowych?
http://gmina.wieszjak.pl/nieruchomosci/318531,Jak-przedawniaja-sie-roszczenia-z-umowy-najmu-lokali-uzytkowych.html

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego – jak i kiedy ustanowić, żeby osiągnąć maksimum korzyści?
http://nieruchomosci.wieszjak.pl/prawo-budowlane/319140,Inspektor-nadzoru-inwestorskiego--jak-i-kiedy-ustanowic-zeby-osiagnac-maksimum-korzysci.html
 
7. Odpowiedzialność właścicieli nieruchomości komercyjnych za szkodę poniesioną przez klienta
http://firma.wieszjak.pl/abc-malej-firmy/320123,Odpowiedzialnosc-wlascicieli-nieruchomosci-komercyjnych-za-szkode-poniesiona-przez-klienta.html
 
8. Obowiązek przechowywania dokumentacji spółki z o.o. po zakończeniu procedury likwidacyjnej
http://spolki.wieszjak.pl/spolka-zoo/320120,Obowiazek-przechowywania-dokumentacji-spolki-z-oo-po-zakonczeniu-procedury-likwidacyjnej.html
 
9. Mediacje w biznesie
http://mojafirma.infor.pl/przedsiebiorca-w-sadzie/mediacja/323070,Mediacje-w-biznesie.html
 
10. Ochrona danych osobowych – kto ma obowiązek zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych? Jakie obowiązki trzeba spełnić nawet wtedy, gdy prawo pozwala nie zgłaszać zbioru danych do rejestracji?
Artykuł dostępny po zalogowaniu pod adresem:
http://www.zarzadcy.com.pl/ekspercipisza/aktualnosci/Ochrona-danych-osobowych-%E2%80%93-kto-ma-obowiazek-zgloszenia-zbioru-danych-do-rejestracji-Generalnemu-Inspektorowi-Ochrony-Danych-Osobowych-Jakie-obowiazki-trzeba-spelnic-nawet-wtedy--gdy-prawo-pozwala-nie-zglaszac-zbioru-danych-do-rejestracji/5230.html