Mediacje
   • prowadzenie postępowania mediacyjnego oraz negocjacji
   • pomoc w przygotowywaniu do podjęcia mediacji
   • analiza interesów stron konfliktu oraz sporządzanie obiektywnych analiz ryzyka procesowego
   • opiniowanie umów w zakresie klauzul mediacyjnych
   • przygotowywanie oraz opiniowanie projektów ugody