Nieruchomości
   • pomoc prawna przy ustaleniu stanu prawnego nieruchomości
   • pomoc prawna w nabywaniu i zbywaniu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, najmie, dzierżawie, obsługa prawna projektów inwestycyjnych
   • pomoc prawna przy uaktualnianiu stanu prawnego nieruchomości, w tym przygotowywanie stosownych wniosków w postępowaniu wieczysto-księgowym
   • doradztwo w zakresie służebności oraz prawa sąsiedzkiego, w tym o zaniechanie immisji
   • obsługa prawna wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych
   • doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami