Ochrona danych osobowych
   • audyt ochrony danych osobowych w firmach, w tym ocena czy należy zgłosić zbiór danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych
   • pomoc w przygotowywaniu wniosków dotyczących zgłoszenia zbioru danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych oraz rejestracja zbiorów danych osobowych
   • pomoc w opracowywaniu oraz wdrażaniu wymaganych przez prawo systemów dotyczących przetwarzania ochrony danych osobowych
   • sporządzanie dokumentacji, w tym Polityki bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym
   • sporządzanie i opiniowanie umów, w tym m.in. umów o administrowanie danymi osobowymi, umów o świadczenie usług hostingowych, umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
   • reprezentacja klientów w postępowaniach przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
   • reprezentacja w postępowaniach sądowych i administracyjnych
   • sporządzanie opinii prawnych
   • doradzanie w zakresie prawno-autorskich aspektów ochrony baz danych
   • konsultacje i szkolenia dotyczące ochrony danych osobowych