Odszkodowania i ubezpieczenia gospodarcze
   • pomoc prawna w uzyskaniu odszkodowania z tytułu szkody rzeczowej, szkody na osobie, wypadku przy pracy, innych szkód majątkowych
   • reprezentacja w postępowaniach o uzyskanie odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy np. przez generalnego wykonawcę, biuro podróży
   • opiniowanie umów ubezpieczeniowych oraz reasekuracyjnych
   • doradztwo w bieżącej działalności firm ubezpieczeniowych
   • reprezentacja w sporach z ubezpieczycielami