Prawo administracyjne
   • sporządzanie pism wszczynających postępowania administracyjne
   • kontrola przebiegu postępowania administracyjnego i prawidłowości wydanej decyzji
   • reprezentacja Klientów przed organami administracji i sądami administracyjnymi
   • pomoc prawa w uzyskaniu koncesji i innych zezwoleń koniecznych dla prowadzenia działalności gospodarczej