Prawo budowlane i deweloperskie
   • pomoc prawna przy ustaleniu stanu prawnego nieruchomości
   • doradztwo na etapie sporządzania, negocjowania oraz realizacji umów o roboty budowlane, umów deweloperskich, umów o prace projektowe, nadzór inwestorski, zastępstwo inwestycyjne, w tym w ramach zamówień publicznych
   • reprezentacja Klientów przed sądami i organami administracji na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego, w tym w celu dochodzenia roszczeń powstałych w związku z inwestycją budowlaną
   • przygotowywanie umów handlowych związanych z najmem oraz dzierżawą nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia wzajemnych roszczeń stron
   • reprezentacja stron umów najmu lub dzierżawy w sporach wynikłych w związku z tymi umowami