Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
   • sporządzanie i opiniowanie projektów umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji, umów o wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników
   • sporządzanie i opiniowanie regulaminów pracy, wynagradzania, ZFŚS, BHP
   • doradztwo przy nakładaniu na pracowników kar porządkowych i materialnych
   • doradztwo w zakresie sporów z pracownikami i pracodawcami
   • doradztwo w zakresie zwolnień grupowych i restrukturyzacji zatrudnienia
   • doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie
   • uzyskiwanie zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców w Polsce
   • sporządzanie opinii
   • reprezentacja przed sądami