Prawo transportowe
   • doradztwo w zakresie Międzynarodowych Reguł Handlu INCOTERMS
   • doradztwo w zakresie prawa przewozowego, spedycji, umów z agentami i podwykonawcami
   • pomoc w uzyskaniu odszkodowania z tytułu odpowiedzialności cywilnej
   • reprezentacja w sprawach o wynagrodzenie
   • doradztwo w zakresie prawa pracy kierowców
   • przygotowywanie opinii z zakresu publicznego transportu zbiorowego