Prawo upadłościowe
   • przygotowywanie zgłoszeń wierzytelności oraz w sprzeciwów w przypadku odmowy uznania wierzytelności
   • reprezentacja w postępowaniu upadłościowym
   • doradztwo w zakresie postępowania o ogłoszenie upadłości
   • w sprawach upadłościowych z możliwością zawarcia układu - uczestnictwo w negocjacjach zarówno w imieniu wierzyciela, jak i z umocowania dłużnika