Zamówienia publiczne
   • doradztwo z zakresie wyboru trybu zamówień oraz pomoc w jego realizacji
   • pomoc prawna przy przygotowaniu postępowania oraz ofert o udzielenie zamówienia publicznego
   • opiniowanie, analizowanie i przygotowywanie dokumentacji przetargowej
   • pomoc w korzystaniu ze środków odwoławczych na poszczególnych etapach postępowania
   • zastępstwo prawne