Jaka dziedzina prawa Państwa interesuje?

Oferujemy kompleksową obsługę prawną w praktycznie każdej z dziedzin prawa. Specjalizujemy się w zakresie:
   • prawa cywilnego
   • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
   • ochrony danych osobowych
   • prawa budowlanego i deweloperskiego
   • prawa spółek
   • prawa upadłościowego
   • prawa zamówień publicznych
   • prawa ochrony środowiska
   • prawa ubezpieczeń gospodarczych
   • prawa międzynarodowego obrotu gospodarczego
   • szeroko pojmowanego prawa gospodarczego
   • prawa administracyjnego
   • prawa rodzinnego
   • prawa bankowego
   • windykacji należności na terenie Unii Europejskiej, w tym przy wykorzystaniu europejskiego nakazu zapłaty

Przy jakich czynnościach możemy Państwu pomóc?

Świadczona przez nas obsługa prawna obejmuje w szczególności:
   • bieżącą obsługę prawną
   • negocjowanie warunków umów
   • sporządzanie i weryfikację projektów umów, regulaminów
   •  doradztwo w zakresie zabezpieczeń dla zawieranych i realizowanych umów, celem należytego ich wykonania, w tym także zabezpieczeń zapłaty wynagrodzenia
   • reprezentację w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych i  zabezpieczających
   • prowadzenie mediacji
   • reprezentację w postępowaniach administracyjnych
   • pomoc prawną przy przygotowaniu postępowania oraz ofert o udzielenie zamówienia publicznego