Obsługę prawną świadczymy na podstawie jednego z wariantów:

      • na zasadzie stałej miesięcznej umowy obejmującej kompleksową obsługę prawną, za ryczałtowym miesięcznym honorarium,
      • na podstawie stawki godzinowej ustalonej przy uwzględnieniu specyfiki danej sprawy

Ile kosztuje zastępstwo procesowe? 

Wynagrodzenie z tytułu reprezentacji Klientów przed sądami ustalamy zasadniczo w oparciu o stawki przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych z 28.09.2002 r. (Dz.U. nr 163, poz. 1349), przy czym naszym stałym Klientom oferujemy stawki minimalne.

A może mają Państwo inny pomysł na współpracę? 

Na każdym etapie współpracy, a także przed jej nawiązaniem, istnieje możliwość indywidualnego uzgodnienia wysokości honorarium, w oparciu o kryterium rodzaju spraw bądź ich ciężaru gatunkowego. Obsługę prawną świadczymy także na podstawie tzw. abonamentu łączącego zalety umowy ryczałtowej i umowy funkcjonującej w oparciu o stawkę godzinową.  

Potrzebują Państwo szybkiej pomocy prawnej? 

Zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego. Gwarantujemy niezwłoczną wycenę porady prawnej oraz solidną i niezawodną pomoc.